Produkter

Tester av fortykningstid

Det trykksatte konsistometeret har en roterende, sylindrisk slurrykopp utstyrt med en stasjonær skovleenhet innelukket i et trykkkammer designet for et arbeidstrykk på 275 MPa (40 000 psi) ved en maksimal temperatur på 315 °C (600 °F). (En luftdrevet hydraulikkpumpe genererer trykk til sylinderenheten.) Det hydrauliske systemet inneholder et reservoar, rør, ventiler og filtre. Varme tilføres kammeret av en 5000-watts, intern, rørformet varmeovn kontrollert av programmet for automatisk temperaturkontroll. Termoelementer er tilveiebrakt for å bestemme temperaturen på oljebadet og sementoppslemmingen. Den programmerbare temperaturkontrolleren vil automatisk kontrollere hastigheten på temperaturstigningen til slurryen (dvs. temperaturgradient). Når slurryen når ønsket maksimal temperatur, vil kontrolleren holde slurrytemperaturen på det nivået.

View as