Produkter

Skalamodell for trykksatt væsketetthet

Tetthet er et instrument for å måle absolutt tetthet av en væskeprøve. Med TRU-WATE Balance kan tettheten til en væskeprøve, for eksempel sementslurry, måles i en prøve med fast volum under trykk. Ved å sette prøvekoppen under trykk kan den medførte luften eller gassen reduseres til et ubetydelig volum, og dermed gi en slurry-densitetsmåling nærmere i samsvar med den sanne tettheten som vil bli realisert under forhold nede i hullet. Qingdao Hai Tong Da tetthetsbalanser er konstruert av førsteklasses metaller for holdbarhet, nøyaktighet og brukervennlighet. En kraftig plastkasse beskytter balansen under transport og gir en sikker base i arbeidsstillingen.

View as