Produkter

Oljebrønnsementtesting

Haitongda er en av produsentene og leverandørene av oljebrønnsementtesting i Kina. Vi har spesialisert oss på oljebrønnsementtesting, datainnsamling og så videre. Dens hovedbruk er å sementere og tette foringsrør og omgivende berglag, forsegle dannelsen av olje, gass, vannlag, forhindre kryssinterferens, for å danne en brønn fra oljelaget til bakken og isolert god oljestrømningskanal. De grunnleggende kravene til oljebrønnsement er som følger: sementoppslemmingen må ha en viss fluiditet og passende tetthet under injeksjonsbrønnen; Etter at sementslurryen er injisert i brønnen, bør den herde raskt og nå tilsvarende styrke på kort tid.

View as