Produkter

Filtrering

Filtrering er det mest effektive middelet for å bestemme filtreringsegenskapene til borevæsker og sementslam. Måling av filtreringsadferd og veggkakebyggeegenskaper til en mudder er avgjørende for kontroll og behandling av borevæske. Egenskapene til filtratet, som olje-, vann- eller emulsjonsinnhold er også viktige. Typer og mengde faste stoffer i væsken og deres fysiske og kjemiske interaksjoner påvirker disse egenskapene. Temperatur og trykk påvirker de fysiske og kjemiske interaksjonene.

View as