Produkter

Tapt sirkulasjonsmateriale

Tapt sirkulasjon Materialet er en forbedring av standarden på 500 ml vanntapsmåler for høy temperatur og høyt trykk, og tettevurderingen utføres ved å bruke forskjellige størrelser av poresandskivemedier. Den er hovedsakelig sammensatt av rammekropp, høytrykksfiltratmottaker, borevæskekopp, trykkanordning og så videre. Begerkroppen er utstyrt med et eksperimentelt koppdeksel, et flytende stempel og et bunndeksel med rifter. Denne koppkroppen har et spor dypere enn standard koppkropp for plassering av sandskiven.

View as