Produkter

Filtrering (dynamisk HPHT)

Det erto typer filtrering (dynamisk HPHT)under bore- og kompletteringsoperasjoner.Den ene er den statiske filtreringen etter å ha stoppet sirkulasjonen av borevæsker.Slamkaketykkelsen øker gradvis og filtreringshastigheten avtar med tiden.En annen er den dynamiske filtreringen når slamkaken som dannes eroderes av sirkulerende borevæsker.Det er ingen proporsjonal sammenheng mellom statisk filtrering og dynamisk filtrering av differensielle borevæsker, derfor er målingen av dynamisk filtertap spesielt viktig.Modell HDF-1 HTHP Dynamic Filter Press har overvunnet mangelen på forskjellige tradisjonelle statiske filterpresser og aktivert de målte resultatene nær borehullsforholdene.Den kan brukes til å måle filtreringsegenskapene til borevæsker og sementslurry nøyaktig og sikkert under statiske og dynamiske forhold.Bruken av instrumentet kan gi pålitelige data for å realisere vitenskapelig, rask, høy kvalitet og sikker boring.

View as