Produkter

Differensiell festing

Differensialen Sticking er et slags simulerende testinstrument med multifunksjoner. Den kan brukes til å måle filtreringshastigheten til borevæsker og klebekarakteren til slamkake under forholdene med normal temperatur og mellomtrykk (0,7 MPa), samt under forholdene med normal temperatur og høyt trykk (3,5 MPa). Operasjonene er tilrettelagt. Den er også preget av høy presisjon, lite repeterende feil og nøyaktige testresultater.

View as